Skip to content Skip to navigation

Bộ môn Tự động hóa Thiết kế tàu

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ TÀU

Địa chỉ: Phòng 503-A6

Cán bộ giảng viên:

  • TS:         1

  • Thạc sỹ:  5

  • Kỹ sư:     1

STT

H TÊN

CHC DANH

HC HÀM, HC V

S ĐIN THOI

EMAIL

1

Lê Thanh Bình

Trưởng bộ môn

Tiến sỹ

0981129668

binhlth@vimaru.edu.vn

2

Đỗ Quang Khải

Trưởng Khoa

PGS. Tiến sỹ

0905638429

khaidq@vimaru.edu.vn

3

Đào Văn Bảo

KTV

Thạc sỹ

0936883833

baodvtdh@vimaru.edu.vn

4

Bùi Sỹ Hoàng

Giảng viên

Thạc sỹ

0976116698

buisyhoang@gmail.com

5

Trịnh Thanh Hiếu

KTV

Thạc sỹ

0936627113

thanhhieutdh@gmail.com

6

Nguyễn Minh Vũ

Giảng viên

Thạc sỹ

0975742418

vunm@vimaru.edu.vn

7

Vũ Tuấn Anh

Giảng viên

Thạc sỹ

01675201036

vutuananhdhhh@gmail.com

8

Nguyễn Tiến Công

Giảng viên

Thạc sỹ

0902040263

congnt@vimaru.edu.vn

9

Nguyễn Thị Hải Hà

Giảng viên

Thạc sỹ

0972888489

hant.dt@vimaru.edu.vn

10

Nguyễn Thị Hà Phương

Giảng viên

Thạc sỹ

0974254648

nguyenhaphuong127@gmail.com

11

Hoàng Thị Mai Linh

Giảng viên

Kỹ sư

01205720004

mooncake88.hp@gmail.com

12

Nguyễn Thị Thanh Châm

Giáo vụ khoa

Kỹ sư

0904508144

nthanhchamhdt@gmail.com