Skip to content Skip to navigation

Bộ môn kết cấu tàu và công trình nổi

BỘ MÔN KẾT CẤU TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NỔI

Địa chỉ: Phòng 603-A6

Cán bộ giảng viên:

·         TS:         1

·         Thạc sỹ:  5

·         Kỹ sư:     1

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1      

Nguyễn Gia Thắng

Trưởng bộ môn

Thạc sỹ

 

 

2       

Đoàn Văn Tuyền

Phó Trưởng bộ môn

Thạc sỹ

 

 

3       

Lê Văn Hạnh

Giảng viên

Tiến sỹ

 

 

4       

Nguyễn Văn Hân

Giảng viên

Thạc sỹ

 

 

5      

Vũ Văn Tuyển

NCS (Trung Quốc)

Thạc sỹ

 

 

6      

Đỗ Quang Quận

NCS (Trung Quốc)

Thạc sỹ

 

 

7      

Phạm Thị Thuý

Giáo vụ

Kỹ sư