Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - KHOA ĐÓNG TÀU

Địa chỉ : P. 605 - Nhà A6 - 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại : +84.31. 3735 575 

Email: dongtau@vimaru.edu.vn