21/10/2020 - Trao học bổng cho sinh viên của Cty TNHH IEMV

Ngày 21/10/2020 Cty TNHH IEMV thông báo về việc trao học bổng cho sinh viên Khoa Đóng tàu, cụ thể như sau:

- Học bổng trao cho sinh viên năm thứ 4: 02 sinh viên

- Học bổng trao cho sinh viên năm nhất: 02 sinh viên