Skip to content Skip to navigation

Học tập

Tọa đàm "Nâng cao chất lượng - đổi mới phương pháp học tập"

Học tập trên giảng đường đại học là quá trình rèn luyện và phấn đấu lâu dài,nó đòi hỏi mỗi sinh viên cần phải có cho mình phương pháp học tập đúng đắn,phù hợp-đây cũng chính là mục tiêu mà buổi tọa đàm: “Nâng cao chất lượng - đổi mởi phương pháp học tập” do Liên chi đoàn - Hội sinh viênKhoa Đóng Tàu tổ chức vào sáng ngày 14-11-2015 hướng tới.
Subscribe to RSS - Học tập