Skip to content Skip to navigation

Khoa Đóng tàu tổ chức nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

     Trong ngày 17/6/2016, Tại Văn Phòng Khoa Đóng tàu, Khoa Đóng tàu đã tổ chức nghiệm thu 12 đề tài NCKH cấp Trường dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đỗ Quang Khải – Trưởng Khoa Đóng tàu.

     Tại buổi nghiệm thu, hội đồng đã lần lượt lắng nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo của mình cũng như ý kiến của các ủy viên phản biện và tiến hành thảo luận sôi nổi để đưa ra những đóng góp xây dựng cho từng đề tài. Các thành viên hội đồng đánh giá các đề tài đều có tính mới, hàm lượng khoa học cao, lập luận xác đáng và kết luận đáng tin cậy, đảm bảo yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. Các đề tài đều đã đạt kết quả tốt, thể hiện được tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng của các chủ nhiệm đề tài. Thành công này đã thể hiện được trách nhiệm, sự say mê nghiên cứu của của tập thể cán bộ, giảng viên trong Khoa, và sự quan tâm và hỗ trợ của Nhà trường.

     Danh sách các đề tài:

Đối tác