Skip to content Skip to navigation

Khả năng công tác, cơ hội việc làm của sinh viên Khoa Đóng tàu sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi

   Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Đóng tàu và công trình ngoài khơi có thể công tác tại các nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu và công trình ngoài khơi;tại các công ty khai thác tàu và công trình ngoài khơi; tại các  viện nghiên cứu thiết kế tàu thủy và công trình ngoài khơi;  tại các Tổ chức Phân cấp và giám sát kỹ thuật tàu thuỷ và công trình ngoài khơi; làm công tác giảng dạy và NCKH tại các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành liên quan; làm công tác quản lý kỹ thuật phương tiện vận tải thủy và công trình ngoài khơi đồng thời cũng có thể tham gia công tác tại các Cơ quan quản lý Nhà nước về phương tiện thuỷ và công trình ngoài khơi.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

   Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi  có khả năng hoạt động chuyên môn tại các cơ sở sau:

  • Các viện nghiên cứu thiết kế hoặc các trung tâm tư vấn thiết kế tàu và công trình ngoài khơi trong nước và nước ngoài;
  • Các trường đại học có chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi, chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có các chuyên ngành liên quan;
  • Các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuỷ và công trình ngoài khơi;
  • Các tổ chức Phân cấp và giám sát  kỹ thuật đóng mới tàu thủy và công trình biển trong nước và nước ngoài;
  • Các liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế tàu và công trình ngoài khơi.

Đối tác