Skip to content Skip to navigation

Các thông tin cần thiết cho tân sinh viên Khoa Đóng tàu

  1. Lịch khám sức khỏe: Chiều thứ Tư 07/09/2016
  2. Lịch sinh hoạt công dân sinh viên:

Thời gian:

Buổi 1: 13h30-17h00, Thứ Năm 08/9/2016

Buổi 2: 13h30-17h00, Thứ Hai 12/9/2016

Buổi 3: 13h30-17h00, Thứ Năm 15/9/2016

Địa điểm: Hội trường A8, Khu hiệu bộ

  1. Lịch tiếp xúc Khoa Đóng tàu với tân sinh viên

Thời gian: 17h30' Chủ nhật 11/9/2016

Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, nhà A1

  1. Lịch học: Nhà trường thông báo trong đợt sinh hoạt công dân sinh viên

Học kỳ mới bắt đầu từ ngày 19/9/2016

Các thông tin cần thiết khác sinh viên xem trên website: vimaru.edu.vn hoặc kdt.vimaru.edu.vn

Các Facebook: Phòng Công tác sinh viên - Đại học Hàng hải Việt Nam

     Phòng Đào tạo - Đại học Hàng hải Việt Nam

Đối tác