Skip to content Skip to navigation

HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP "KĨ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN, CHI PHÍ XUẤT CẢNH HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ"

Hội thỏa hướng nghiệp, tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Nhật Bản, chi phí xuất cảnh hoàn toàn miễn phí.

 

Xem trực tiếp: 

Đối tác