Skip to content Skip to navigation

Hội thảo cấp tiểu ban về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO

Ngày 30 tháng 3 vừa qua,  tại Văn phòng Khoa Đóng tàu, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội thảo cấp tiểu ban về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO.

Đến dự Hội thảo, về phía lãnh đạo Nhà trường có TS. Nguyễn Đình Dương, Phó phòng đào tạo, Ths. Lưu Kim Hoàn, Phó chủ tịch Công đoàn trường cùng Ths. Vũ Minh Ngọc, chuyên viên phòng đào tạo; Về phía Khoa Đóng tàu có PGS.TS. Đỗ Quang Khải, Trưởng khoa cùng toàn thể các cán bộ giảng viên trong Khoa.

PGS.TS. Đỗ Quang Khải phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau phát biểu khai mạc và định hướng chương trình hội thảo của PGS.TS. Đỗ Quang Khải là các báo cáo tóm tắt của các Thầy trưởng bộ môn trong Khoa về việc thực hiện việc xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO ở cấp bộ môn, cách thức xây dựng ma trận các môn học và giới thiệu về đề cương chi tiết một số học phần có đồ án môn học (ĐAMH) và bài tập lớn (BTL).

ThS. Nguyễn Gia Thắng trình bày về chương trình đào tạo ngành Đóng tàu và Công trình ngoài khơi

Tiếp theo phần trình bày của các Thầy trưởng bộ môn là phần trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đỗ Quang Khải.

Những trao đổi tại hội thảo của các thầy cô trong Khoa cũng như của ban chỉ đạo cấp trường đã cung cấp những thông tin hữu ích góp phần hoàn thiện CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO của các chuyên ngành mà Khoa phụ trách. Thay mặt cho ban chỉ đạo cấp Trường, Thầy TS. Nguyễn Đình Dương - Phó phòng đào tạo đã đánh giá cao kết quả triển khai xây dựng chương trình đào tạo của tập thể cán bộ, giảng viên Khoa và nhấn mạnh tầm quan trọng khi xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO phải thực hiện theo các quy trình chặt chẽ, từ khâu xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế khung chương trình, chuyển tải khung chương trình vào thực tiễn và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

TS. Nguyễn Đình Dương đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Đỗ Quang Khải đã cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu Nhà trường, các thầy cô giáo trong Khoa Đóng tàu. Ban chủ nhiệm Khoa Đóng tàu sẽ chỉ đạo các bộ môn tiếp tục hoàn thiện chương trình theo đúng yêu cầu và kế hoạch của Nhà trường.

Đối tác