Chương trình học bổng của công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm

Chương trình học bổng của công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm

Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm triển khai chương trình học bổng "Học bổng Damen", trong đó sẽ tài trợ học bổng là các khóa học Tiếng Anh/Tin học hoặc tài trợ học phí cho sinh viên hai chuyên ngành Đóng tàu & Công trình ngoài khơi, Thiết kế tàu & Công trình ngoài khơi, Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Chi tiết như sau:

Số lượng các suất học bổng:

- Khóa học Tiếng Anh/ Tin học (TOEIC/MOS): 03 suất/năm

- Học bổng tài trợ học phí: 03 suất/năm. 8.000.000 đ/suất/kỳ

Đối tượng: 

- Khóa học Tiếng Anh/ Tin học (TOEIC/MOS): Sinh viên năm thứ 2, thứ 3 chuyên ngành Đóng tàu & Công trình ngoài khơi, Thiết kế tàu & Công trình ngoài khơi.

- Học bổng tài trợ học phí: Sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Đóng tàu & Công trình ngoài khơi, Thiết kế tàu & Công trình ngoài khơi.

Thời hạn đăng ký: từ ngày 1/8/2024 đến ngày 20/08/2024.

Điều kiện tham gia xét học bổng, hồ sơ đề nghị xét học bổng và hướng dẫn nộp hồ sơxem file đính kèm.

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy phó trưởng khoa: PGS. TS. Trần Ngọc Tú (SĐT: 0963.332.317).