Skip to content Skip to navigation

Chức năng nhiệm vụ

Khoa Đóng tàu chịu trách nhiệm đào tạo trình độ đại học chính quy các chuyên ngành: Thiết kế tàu và Công trình nổi

 Đóng tàu và Công trình 
nổiĐào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy.Ngoài ra ngành còn có một số các lĩnh vực khác:

 Nghiên cứu khoa học và sản xuất thử nghiệm.

 Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

 Thiết kế tàu thủy và công trình nổi.

 Thiết kế quy trình công nghệ trong đóng mới và sửa chữa tàu thủy, thiết bị máy móc tàu thủy.

 Tư vấn, thông tin, thẩm định, hỗ trợ trong các lĩnh vực công nghiệp tàu thủy và cơ khí.

 Hợp tác về đào tạo trong và ngoài nước.

 Bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất.

Đối tác