Skip to content Skip to navigation

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Khoa Đóng tàu

Các bộ môn:

BỘ MÔN LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TÀU THỦY

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Cán bộ giảng viên:

  • GS, PGS: 2

  • TS:         1

  • Thạc sỹ:  5

STT

Họ tên

Trình độ

Chức danh

1      

Nguyễn Văn Võ

Thạc sỹ

Trưởng bộ môn

2       

Trần Ngọc Tú

PGS. TS

P.Trưởng Khoa

3       

Lê Hồng Bang

PGS, TS

Giảng viên

4       

Phạm Thị Thanh Hải

               Thạc sỹ                Giảng viên

5       

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

               Thạc sỹ                P. Trưởng BM

6       

Đồng Đức Tuấn

Tiến sỹ

Giảng viên

7       

Bùi Ngọc Mai

               Thạc sỹ                Giảng viên

8     

Nguyễn Mạnh Chiến

Thạc sỹ

Giảng viên

 

     

 

BỘ MÔN KẾT CẤU TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NỔI

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Cán bộ giảng viên:

  • TS:         3

  • Thạc sỹ:  3

  •  

STT

Họ tên

Trình độ

Chức danh

1      

Vũ Văn Tuyển

Tiến sỹ

P. Trưởng BM

2       

Đoàn Văn Tuyền

Thạc sỹ

NCS

3       

Lê Văn Hạnh

Tiến sỹ

Giảng viên

4       

Nguyễn Văn Hân

Thạc sỹ

Giảng viên chính

5      

Đỗ Quang Quận

Tiến sỹ

Giảng viên

6      

Phạm Thị Thuý

Thạc sỹ

Giáo vụ

 
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ TÀU

Địa chỉ: Phòng 503-A6

Cán bộ giảng viên:

  • PGS. TS:   1

  • TS:         1

  • Thạc sỹ:  6

  • Kỹ sư:     3


STT

Họ tên

Trình độ

Chức danh

1

Lê Thanh Bình

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn

2

Bùi Sỹ Hoàng

Thạc sỹ

KTV

3

Đỗ Quang Khải

PGS, TS

Trưởng khoa

4

Trịnh Thanh Hiếu

Thạc sỹ

KTV

5

Nguyễn T. Thanh Châm

Kỹ sư

Giáo vụ

6

Vũ Tuấn Anh

Thạc sỹ

Giảng viên

7

Nguyễn Tiến Công

Thạc sỹ

NCS (Vương quốc Anh)

8

Nguyễn Thị Hải Hà

Thạc sỹ

Giảng viên

9

Hoàng Thị Mai Linh

Kỹ sư

Giảng viên

10

Nguyễn Thị Hà Phương

Thạc sỹ

Giảng viên

   11 Bùi Thanh Danh Kỹ sư Giảng viên

 

Đối tác