Skip to content Skip to navigation

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Khoa Đóng tàu

Các bộ môn:

BỘ MÔN LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TÀU THỦY

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Cán bộ giảng viên:

  • GS, PGS: 1

  • TS:         2

  • Thạc sỹ:  6

STT

Họ tên

Trình độ

Chức danh

1      

Nguyễn Văn Võ

Thạc sỹ

Trưởng bộ môn

2       

Trần Ngọc Tú

Tiến sỹ

P.Trưởng Khoa

3       

Lê Hồng Bang

PGS, TS

Giảng viên

4       

Phạm Thị Thanh Hải

               Thạc sỹ                Giảng viên

5       

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

               Thạc sỹ                P. Trưởng BM

6       

Đồng Đức Tuấn

Tiến sỹ

Giảng viên

7       

Vũ Minh Quân

Thạc sỹ

Giảng viên

8       

Bùi Ngọc Mai

               Thạc sỹ                Giảng viên

9    

Nguyễn Mạnh Chiến

Thạc sỹ

Giảng viên

 

     

 

BỘ MÔN KẾT CẤU TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NỔI

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Cán bộ giảng viên:

  • TS:         3

  • Thạc sỹ:  4

  •  

STT

Họ tên

Trình độ

Chức danh

1      

Nguyễn Gia Thắng

Thạc sỹ

Trưởng bộ môn

2       

Đoàn Văn Tuyền

Thạc sỹ

NCS

3       

Lê Văn Hạnh

Tiến sỹ

Giảng viên

4       

Nguyễn Văn Hân

Thạc sỹ

Giảng viên chính

5      

Vũ Văn Tuyển

Tiến sỹ

P. Trưởng BM

6      

Đỗ Quang Quận

Tiến sỹ

Giảng viên

7      

Phạm Thị Thuý

Thạc sỹ

Giáo vụ

 
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ TÀU

Địa chỉ: Phòng 503-A6

Cán bộ giảng viên:

  • PGS. TS:   1

  • TS:         1

  • Thạc sỹ:  7

  • Kỹ sư:     3


STT

Họ tên

Trình độ

Chức danh

1

Lê Thanh Bình

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn

2

Bùi Sỹ Hoàng

Thạc sỹ

KTV

3

Đỗ Quang Khải

PGS, TS

Trưởng khoa

4

Trịnh Thanh Hiếu

Thạc sỹ

KTV

5

Nguyễn T. Thanh Châm

Kỹ sư

Giáo vụ

6

Vũ Tuấn Anh

Thạc sỹ

Giảng viên

7

Nguyễn Minh Vũ

Thạc sỹ

Giảng viên

8

Nguyễn Tiến Công

Thạc sỹ

NCS (Vương quốc Anh)

9

Nguyễn Thị Hải Hà

Thạc sỹ

Giảng viên

10

Hoàng Thị Mai Linh

Kỹ sư

Giảng viên

11

Nguyễn Thị Hà Phương

Thạc sỹ

Giảng viên

   12 Bùi Thanh Danh Kỹ sư Giảng viên

 

Đối tác