Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

Chuyên ngành: Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi (Naval Architecture and Ocean Engineering) 

 

Mã ngành: 7520122

Tên ngành: Kỹ thuật tàu thủy

Tên chuyên ngành:  Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

Trình độ:  Đại học chính quy

Thời gian đào tạo:  4.5 năm

 

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi đào tạo kỹ sư về lĩnh vực Thiết kế tàu thủy dân dụng và các công trình ngoài khơi, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước. Mục tiêu của chương trình là đào tạo kỹ sư có khả năng thực hiện các tính toán, thiết kế tàu và một số công trình ngoài khơi; năng động, sáng tạo, thích ứng được với các môi trường làm việc khác nhau; có khả năng làm việc và cạnh tranh được với với nguồn nhân lực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ở lĩnh vực được đào tạo.

Sinh viên tốt nghiệp CTĐT chuyên ngành Thiết kế tàu và Công trình ngoài khơi có:

- Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và chuẩn bị cho việc học tập ở trình độ cao hơn; có đủ kiến thức nền tảng cốt lõi và nâng cao về chuyên môn để có thể triển khai thiết kế, tính toán các bài toán trong thiết kế tàu và một số công trình ngoài khơi.

- Khả năng rèn luyện phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp để có thể phát triển tư duy, khám phá tri thức theo hướng học tập suốt đời.

- Kỹ năng cá nhân, giao tiếp, làm việc nhóm, thái độ nghề nghiệp để có thể thành công trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

- Hiểu biết về các quy luật kinh tế, chính trị và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội, môi trường nhằm phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai đóng mới các loại tàu thủy dân dụng trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế biển của đất nước.

1. Về kiến thức (M1)

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và chuẩn bị cho việc học tập ở trình độ cao hơn; có đủ kiến thức và lập luận ngành từ nền tảng cốt lõi đến nâng cao về chuyên ngành được đào tạo để có thể lên ý tưởng, thiết kế, triển khai đóng mới tàu và một số công trình ngoài khơi.

- Hiểu biết về các quy luật kinh tế, chính trị và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội, môi trường nhằm phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai đóng mới các loại tàu thủy dân dụng trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững.

2. Về kỹ năng (M2)

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Thiết kế tàu và Công trình ngoài khơi được trang bị đầy đủ kỹ năng cá nhân, phẩm chất nghề nghiệp; kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; kỹ năng tư duy khoa học và các kỹ năng mềm nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhu cầu của ngành và giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội.

3. Về thái độ (M3)

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, có lòng say mê yêu nghề; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực kỹ thuật nói chung và lĩnh vực Đóng tàu nói riêng; tự chủ và có trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; khả năng rèn luyện phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp để có thể phát triển tư duy, khám phá tri thức theo hướng học tập suốt đời.

4. Về vị trí làm việc sau tốt nghiệp (M4)

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi có khả năng hoạt động chuyên môn tại các cơ sở sau:

- Các viện nghiên cứu thiết kế hoặc các trung tâm tư vấn thiết kế tàu và công trình ngoài khơi trong nước và nước ngoài;

- Các trường đại học có chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi, chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có các chuyên ngành liên quan;

- Các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy và công trình ngoài khơi;

- Các tổ chức Phân cấp và giám sát kỹ thuật đóng mới tàu thủy và công trình biển trong nước và nước ngoài;

- Các liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế tàu và công trình ngoài khơi;

- Các phòng quản lý kỹ thuật phương tiện của các công ty khai thác tàu và công trình ngoài khơi;

- Các Cơ quan quản lý Nhà nước về phương tiện thủy và công trình ngoài khơi.

Mô tả chương trình đào tạo K61: