Skip to content Skip to navigation

Cty IEMV tuyển dụng

IEMV LTD TUYỂN DESIGN ENGINEERS 

Design Engineers

IEMV Ltd Room 306, 3rd floor, DG Tower, 15 Tran Phu, Haiphong

Nơi làm việc: Hải Phòng

Tên người liên hệ: HR Department

Qui mô công ty: 25-99

IEMV Ltd, a leading company of Engineering marine of Japan, located in center of Haiphong city, now looking for candidates for design of ship and Off-shore structures by Computer software.

https://doanhnghiepmoi.vn/thong-tin/Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-IEMV-13b....

Xem trực tiếp: 

Đối tác