Thông tin tuyển dụng của Công ty cổ phần BMH: Chế tạo kết cấu thép và chế tạo thiết bị (8/2023)