Skip to content Skip to navigation

BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA (20/04/2022)

      Tham gia nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động của Khoa Đóng tàu giúp sinh viên có điểm xuất phát vững vàng khi tạo dựng nghề nghiệp trong tương lai, đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của các nhà tuyển dụng. Chiều ngày 20/04/2022, tại Khoa Đóng tàu - trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, với sự tham gia của các thầy trong hội đồng gồm:

      - TS. Lê Thanh Bình – Phó trưởng khoa Đóng tàu, trưởng bộ môn “Tự động hóa thiết kế tàu”

      - PSG. TS. Trần Ngọc Tú - Phó trưởng khoa Đóng tàu, trưởng bộ môn “Lý thuyết thiết kế tàu”

      - TS. Lê Văn Hạnh – Giảng viên bộ môn “Lý thuyết thiết kế tàu”

      - TS. Vũ Văn Tuyển – Trưởng bộ môn “Kết cấu tàu”

     Đề tài nghiên cứu khoa học được bảo vệ lần này là đề tài: “Tính toán thiết kế cửa kín nước trên tàu thủy” của sinh viên Nguyễn Huy Hoàng (ĐTA61-ĐH) do PSG. TS. Đỗ Quang Khải – Trưởng khoa Đóng tàu hướng dẫn.

Sinh viên Nguyễn Huy Hoàng bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa trước Hội đồng

     Tại buổi bảo vệ, sinh viên Nguyễn Huy Hoàng được thuyết trình đề tài nghiên cứu khoa học của mình từ 15 đến 20 phút. Sau khi thuyết trình xong, các thành viên Hội đồng đã đưa ra những lời phản biện, nhận xét, góp ý bổ sung cho các vấn đề của công trình nghiên cứu. Nhìn chung, đề tài nghiên cứu khoa học này được Hội đồng đánh giá cao về tính sáng tạo, tính cấp thiết và tính ứng dụng trong thực tiễn cũng như sự nỗ lực của sinh viên trong quá trình làm nghiên cứu khoa học.

Đối tác