Khoa Đóng tàu tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và báo cáo khoa học cấp khoa năm học 2021-2022 (03/06/2022)

Nghiên cứu khoa học không chỉ là nhiệm vụ thường niên của cán bộ giảng viên Khoa Đóng tàu mà còn là một mục tiêu trọng tâm nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, giữ vững và phát triển những thành quả mà ngành Công nghiệp tàu thủy đã đạt được. Sáng ngày 03/06/2022, tại phòng 605 nhà A6, Khoa Đóng tàu đã tổ chức nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021-2022. Tham dự buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường có ThS. Nguyễn Thị Khánh Linh – Chuyên viên Phòng KHCN, cùng toàn thể các giảng viên trong Khoa.

Trong năm học này, Khoa có 02 đề tài được nghiệm thu:

1 – Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí hoành độ tâm nổi đến lực cản tàu hàng rời trọng tải 22000DWT bằng phương pháp CFD”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Ngọc Tú

Thành viên tham gia: TS. Lê Thanh Bình; Ths. Nguyễn Thị Thu Quỳnh

2 – Đề tài:  “Nghiên cứu hiện tượng xâm thực của mô hình chong chóng PPTC sử dụng phần mềm STAR-CCM+”

Chủ nhiệm đề tài: Ks. Hoàng Thị Mai Linh

Thành viên tham gia: Ths. Nguyễn Thị Hải Hà; Ths. Nguyễn Thị Hà Phương

Theo hội đồng thẩm định, các đề tài Nghiên cứu khoa học đã tiếp cận và áp dụng được phương pháp số CFD vào các bài toán mô phỏng hiện tượng xâm thực, tối ưu hóa hình dáng thân tàu sử dụng phần mềm thương mại STAR-CCM+. Kết quả của các đề tài này có thể áp dụng để phát triển các bài toán phức tạp hơn trong lĩnh vực thủy động lực học tàu thủy. Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Đóng tàu đã thành công tốt đẹp. Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của 02 đề tài bởi không chỉ mang lại những giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn được ứng dụng thực tiễn cao, góp phần phát triển hơn nữa nền công nghiệp tàu thủy của nước ta.

Vào buổi chiều cùng ngày, Khoa Đóng tàu cũng tiến hành nghiệm thu 04 báo cáo chuyên đề cấp Khoa. Tại Buổi hội thảo, các chủ nhiệm chuyên đề trình bày báo cáo, lắng nghe ý kiến nhận xét của các thành viên trong hội đồng phản biện và thảo luận sôi nổi để đưa ra những đóng góp xây dựng cho từng chuyên đề. Các chuyên đề báo cáo được đánh giá có tính mới, lập luận xác đáng và kết luận đáng tin cậy, đảm bảo yêu cầu của một chuyên đề báo cáo khoa học cấp Khoa.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường và báo cáo Khoa học cấp Khoa:TS. Trần Ngọc Tú - Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí hoành độ tâm nổi đến lực cản tàu hàng rời trọng tải 22000DWT bằng phương pháp CFDKs. Hoàng Thị Mai Linh - Nghiên cứu hiện tượng xâm thực của mô hình chong chóng PPTC sử dụng phần mềm STAR-CCM+Báo cáo chuyên đề “ Công ước MARPOL và các quy định ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu biển” – TS. Đỗ Quang Quận