Skip to content Skip to navigation

Gặp mặt giảng viên ngành CƠ KHÍ - ĐÓNG TÀU

Ngày 28/ 12/ 2017 Khoa Đóng tàu tổ chức gặp mặt các cán bộ, giảng viên ngành CƠ KHÍ - ĐÓNG TÀU trong không khí ấm áp nhằm tổng kết một năm hoạt động với nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 55 năm truyền thống ngành CƠ KHÍ - ĐÓNG TÀU.

 

Đối tác