Skip to content Skip to navigation

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG LAO SÁNG TẠO, LAO ĐỘNG GIỎI TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ NĂM 2018

Ngày 18/5/2019 thầy PGS.TS Đỗ Quang Khải - trưởng khoa Đóng tàu cùng các thầy, cô giáo, nhà khoa học xuất sắc của trường ĐHHHVN vinh dự nhận bằng lao động giỏi, sáng tạo tiêu biểu của Liên đoàn Lao động thành phố.

 

Đối tác