Skip to content Skip to navigation

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

    Thực hiện công tác năm học 2017 – 2018 và nâng cao chất lượng trong công tác Nghiên cứu khoa học cũng như chuyên môn, 8h00 Ngày 02 tháng 05 năm 2018, PGS.TS. Đỗ Quang Khải – Trưởng Khoa Khoa Đóng tàu chủ trì tổ chức Buổi Hội thảo cấp Khoa tại Văn phòng khoa, P603A6. Đến dự có Ths. Lê Thị Hiền – Chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong Khoa.

Nội dung của Buổi báo cáo:

STT  Nội dung Thời gian  Ghi chú
1 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 8h00 – 8h05  
2 Nghiên cứu hướng dẫn của ITTC về quy trình thử lực cản tàu trên nước tĩnh và  cách tính chuyển kết quả thử - Ths. Nguyễn Thị Hà Phương, Ks. Bùi Thanh Danh 8h05 – 8h35  
3 Nghiên cứu cấu tạo và tính quay trở của chong chóng bầu xoay – Ths. Nguyễn Thị Hải Hà, Ks. Hoàng Thị Mai Linh 8h35 – 9h05  
4 Ứng dụng các nghiên cứu của ITTC về phương pháp tính chuyển kết quả từ mô hình ra tàu thực  ở bài thử hiệu suất thiết bị đẩy sau thân tàu – Ths. Phạm Thị Thanh Hải 9h05 – 9h35  
5 Một số vấn đề liên quan đến thiết kế hệ thống neo hall cho tàu vận tải – Ths. Hoàng trung thực 9h35 – 10h05  
6 Tìm hiểu một số hư hỏng kết cấu và cách khắc phục trên tàu chở dầu – Ths. Cù Huy Chính 10h05 – 10h35  
7 Bế mạc 10h35 – 10h40  

Buổi Hội thảo kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh của Buổi Hội thảo

PGS.TS. Đỗ Quang Khải – Chủ trì Buổi hội thảo

Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Thị Hà Phương

Báo cáo viên:  Ks. Hoàng Thị Mai Linh

Báo cáo viên: Ths. Phạm Thị Thanh Hải

Báo cáo viên: Ths. Hoàng Trung Thực

Báo cáo viên: Ths. Cù Huy Chính

Người biên soạn: Ban Khoa học - Khoa Đóng tàu

 

 

 

 

Đối tác