GIỚI THIỆU

Tiền thân của Khoa Đóng tàu,Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là Tổ Tàu thủy thuộc Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Giao thông Vận tải, được thành lập từ năm 1962. Tổ môn gồm các thầy: Đào Vũ Hùng, chủ nhiệm bộ môn, kỹ sư đóng tàu(được đào tạo tại Liên Xô); Nguyễn Hữu Tố, kỹ sư vỏ tàu (được đào tạo tại Ba Lan); Đặng Hộ và Trần Phương, kỹ sư máy tàu (được đào tạo tại Trung Quốc). Sau đó được bổ sung các thầy: Hồ Xuân Trí (được đào tạo tại Ba Lan), Nguyễn Văn Nhị, Trần Đức Độ, Thời Liệu (được đào tạo tại Liên Xô).

      Nhiệm vụ ban đầu của Bộ môn Tàu thủy là xây dựng mục tiêu đào tạo và lập kế hoạch giảng dạy cho hai ngành học: ngành Thiết kế đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy (gọi tắt là ngành vỏ tàu) và ngành Thiết kế mới và sữa chữa hệ thống động lực tàu thủy (gọi tắt là ngành Máy tàu). Bộ môn có nhiệm vụ theo dõi, quản lý học tập của các lớp vỏ tàu và Máy tàu Khóa 3, là khóa đầu tiên đào tạo các kỹ sư trong nước ngành Cơ khí - Đóng tàu.

Ngoài giảng dạy chuyên ngành, các giáo viên của Bộ môn Tàu thủy còn có nhiệm vụ giảng dạy các môn liên quan cho các ngành khác như Vận tải thủy và Vận tải biển.

XEM CHI TIẾT

TUYỂN SINH

Đối tác