Skip to content Skip to navigation

Bộ môn kết cấu tàu và công trình nổi

BỘ MÔN KẾT CẤU TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NỔI

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Số lượng cán bộ, giảng viên:  08

Số lượng PGS, TS:   03

Số lượng ThS:    05

Số lượng giảng viên chính:  02

Số HP BM đảm nhiệm: 23 (trong đó 20 HP chuyên ngành, 03 HP không chuyên).

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1      

Nguyễn Gia Thắng

Trưởng bộ môn

Thạc sỹ

 

thangng.dt@vimaru.edu.vn

2       

Đoàn Văn Tuyền

Giảng viên

Thạc sỹ

 

dvantuyen@gmail.com

3       

Lê Văn Hạnh

Giảng viên

Tiến sỹ

 

lvhanh.dhhh@gmail.com

4       

Nguyễn Văn Hân

Giảng viên

Thạc sỹ

 

hannv.dt@vimaru.edu.vn

5      

Vũ Văn Tuyển

Phó Trưởng bộ môn

Tiến sỹ

 

tuyenvv.dt@vimaru.edu.vn

6      

Đỗ Quang Quận

Giảng viên

Tiến sỹ

 

quandq.dt@vimaru.edu.vn

7 Cù Huy Chính Giảng viên            Thạc sỹ   cuhuychinh@gmail.com

8   

Phạm Thị Thuý

Giáo vụ

Thạc sỹ

 

phamthithuytkdt@gmail.com

Lịch sử của BM• Tiền thân của Ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi là một bộ phận của tổ bộ môn Cơ khí thuỷ thuộc Khoa Cơ Khí trường Giao thông Vận tải được thành lập từ năm 1962. Tổ môn này gồm các cán bộ: Đào Vũ Hùng, Chủ nhiệm bộ môn, KS. đóng tàu học ở Liên Xô về; Nguyễn Hữu Tố, KS.vỏ tàu học ở Ba Lan về; Đặng Hộ và Trần Phương các KS. máy tàu học ở Trung Quốc về. Sau đó thêm các giáo viên: Hồ Xuân Trí ở Ba Lan về, Nguyễn Văn Nhị, Trần Đức Độ, Thời Liệu ở Liên Xô về .

• Nhiệm vụ của bộ môn  lúc đầu là xây dựng mục tiêu đào tạo và lập kế hoạch giảng dạy cho hai ngành học. Đó là Thiết kế đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy gọi tắt là ngành Vỏ tàu thuỷ và ngành thiết kế và sửa chữa trang trí động lực tàu thủy gọi tắt là ngành Máy tàu thuỷ. Bộ môn có nhiệm vụ theo dõi quản lý học tập của các lớp vỏ tàu và máy tàu khoá 3( khóa 3 nhập trường ngày 18/8/1962) là khoá đầu tiên đào tạo kỹ sư trong nước của ngành Cơ khí thủy.

• Hai lớp Máy tàu thuỷ và Vỏ tàu thuỷ khoá 3 (1962-1963) gồm có 71 sinh viên. Lớp vỏ tàu thuỷ có 27 sinh viên và lớp máy tàu thuỷ có 44 sinh viên. Năm 1966, 24 kỹ sư vỏ tàu thuỷ và 39 kỹ sư máy tàu thuỷ khoá 3 tốt nghiệp. Một số trong đó đã ở lại trường làm cán bộ giảng dạy như các Thầy: Nguyễn Bân, Hồ Trọng Tuy, Nguyễn Văn Phiêu …

• Năm 1965, bộ môn Cơ khí thuỷ khoa Cơ khí theo trường Đại học Giao thông Vận tải sơ tán lên Bình Sơn, Lục Nam, Hà Bắc. Trong điều kiện khó khăn và ác liệt của chiến tranh chống Mỹ, thầy trò vẫn duy trì việc dạy tốt và học tốt.


• Năm 1968, Phân hiệu Đại học giao thông Đường thủy được chính thức thành lập, địa điểm tại thành phố Hải Phòng. Khoa Cơ khí chính thức được thành lập với 4 ngành học: Vỏ tàu thuỷ, Máy tàu thuỷ, Máy xếp dỡ và Đóng tàu sông. Bộ môn Kết cấu công nghệ vỏ tàu thuỷ (nay gọi là Bộ môn Kết cấu tàu & công trình nổi) được chính thức thành lập từ thời điểm đó. Như vậy tính cho đến nay Bộ môn Kết cấu tàu & công trình nổi đã có 56 năm hình thành và phát triển.

Đối tác