Skip to content Skip to navigation

Bộ môn Tự động hóa Thiết kế tàu thuỷ

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ TÀU THUỶ

Địa chỉ: Phòng 503-A6

Cán bộ, giảng viên: 12

  • PGS,TS:  02

  • Thạc sỹ:  07

  • Kỹ sư:     03

STT

H TÊN

CHC DANH

HC HÀM, HC V

S ĐIN THOI

EMAIL

1

Lê Thanh Bình

Phó Trưởng Khoa - Trưởng bộ môn

Tiến sỹ

 

binhlth@vimaru.edu.vn

2

Đỗ Quang Khải

Trưởng Khoa

PGS. Tiến sỹ

 

khaidq@vimaru.edu.vn

4

Bùi Sỹ Hoàng

KTV

Thạc sỹ

 

buisyhoang@gmail.com

5

Trịnh Thanh Hiếu

KTV

Thạc sỹ

 

thanhhieutdh@gmail.com

6

Nguyễn Minh Vũ

Giảng viên

Thạc sỹ

 

vunm@vimaru.edu.vn

7

Vũ Tuấn Anh

Giảng viên

Thạc sỹ

 

vutuananhdhhh@gmail.com

8

Nguyễn Tiến Công

NCS (Vương quốc Anh)

Thạc sỹ

 

congnt@vimaru.edu.vn

9

Nguyễn Thị Hải Hà

Giảng viên

Thạc sỹ

 

hant.dt@vimaru.edu.vn

10

Nguyễn Thị Hà Phương

Giảng viên

Thạc sỹ

 

nguyenhaphuong127@gmail.com

11

Hoàng Thị Mai Linh

Giảng viên

Kỹ sư

 

mooncake88.hp@gmail.com

11 Bùi Thanh Danh Giảng viên Kỹ sư   danhbt.dt@vimaru.edu.vn

12

Nguyễn Thị Thanh Châm

Giáo vụ khoa

Kỹ sư

 

nthanhchamhdt@gmail.com

 

Đối tác