Skip to content Skip to navigation

Bộ môn Tự động hóa Thiết kế tàu thuỷ

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ TÀU THUỶ

Địa chỉ: Phòng 503-A6

Cán bộ, giảng viên: 11

  • PGS:  01

  • Tiến sĩ: 02

  • Thạc sỹ:  06

  • Kỹ sư:     03

STT

H TÊN

CHC DANH

HC HÀM, HC V

S ĐIN THOI

EMAIL

1

Lê Thanh Bình

Phó Trưởng Khoa - Trưởng bộ môn

Tiến sỹ

 

binhlth@vimaru.edu.vn

2

Đỗ Quang Khải

Trưởng Khoa

PGS. Tiến sỹ

 

khaidq@vimaru.edu.vn

3

Bùi Sỹ Hoàng

KTV

Thạc sỹ

 

hoangbs@vimaru.edu.vn

4

Trịnh Thanh Hiếu

KTV

Thạc sỹ

 

hieutt.dt@vimaru.edu.vn

5

Vũ Tuấn Anh

Giảng viên

Thạc sỹ

 

anhvt.dt@vimaru.edu.vn

6

Nguyễn Tiến Công

NCS (Vương quốc Anh)

Thạc sỹ

 

congnt@vimaru.edu.vn

7

Nguyễn Thị Hải Hà

Giảng viên

Thạc sỹ

 

hant.dt@vimaru.edu.vn

8

Nguyễn Thị Hà Phương

Giảng viên

Thạc sỹ

 

phuongnth.dt@vimaru.edu.vn

9

Hoàng Thị Mai Linh

Giảng viên

Kỹ sư

 

linhhtm.dt@vimaru.edu.vn

10 Bùi Thanh Danh Giảng viên Kỹ sư   danhbt.dt@vimaru.edu.vn

11

Nguyễn Thị Thanh Châm

Giáo vụ khoa

Kỹ sư

 

nthanhchamhdt@gmail.com

 

Đối tác