ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Khoa Đóng tàu hiện tại đang tuyển sinh 2 chuyên ngành đại học

- Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi (xem chi tiết)

- Đóng tàu và công trình ngoài khơi (xem chi tiết)