THIẾT KẾ TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NGOÀI KHƠI

Chuyên ngành: Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi (Naval Architecture and Ocean Engineering) 

 

Mã ngành: 7520122

Tên ngành: Kỹ thuật tàu thủy

Tên chuyên ngành:  Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

Trình độ:  Đại học chính quy

Thời gian đào tạo:  4 năm

 

Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo Thiết kế tàu và Công trình ngoài khơi do Khoa Đóng tàu xây dựng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thẩm định và ban hành. Chương trình có tham khảo các chương trình của các Trường đào tạo trong nước về lĩnh vực Đóng tàu gồm: CTĐT ngành Kỹ thuật tàu thủy Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Nha Trang, Đại học giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh. Chương trình được định kỳ rà soát, cập nhật, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với sinh viên tốt nghiệp cũng như đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Người học khi tham gia chương trình được đào tạo không chỉ về kiến thực mà còn được rèn luyện cả về kỹ năng, thái độ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như một số yêu cầu quốc tế khác đối với năng lực của người lao động trong thế kỷ 21.

Cơ hội việc làm và học tập sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi có khả năng hoạt động chuyên môn tại các cơ sở sau:

- Các viện nghiên cứu thiết kế hoặc các trung tâm tư vấn thiết kế tàu và công trình ngoài khơi trong nước và nước ngoài;

- Các trường đại học có chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi, chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có các chuyên ngành liên quan;

- Các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy và công trình ngoài khơi;

- Các tổ chức Phân cấp và giám sát kỹ thuật đóng mới tàu thủy và công trình biển trong nước và nước ngoài;

- Các liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế tàu và công trình ngoài khơi;

- Các phòng quản lý kỹ thuật phương tiện của các công ty khai thác tàu và công trình ngoài khơi;

- Các Cơ quan quản lý Nhà nước về phương tiện thủy và công trình ngoài khơi.

 

Chi tiết bản mô tả chương trình đào tạo ngành Thiết kế tàu và Công trình ngoài khơi :