ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NGOÀI KHƠI

Chuyên ngành: Đóng tàu và công trình ngoài khơi (Shipbuilding and Ocean Engineering)

Mã ngành: 7520122

Tên ngành: Kỹ thuật tàu thủy

Tên chuyên ngành:  Đóng tàu và công trình ngoài khơi

Trình độ:  Đại học chính quy

Thời gian đào tạo:  4 năm

 

Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo Cử nhân Đóng tàu & CTNK do Khoa Đóng tàu xây dựng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thẩm định và ban hành. Chương trình có tham khảo chương trình của các Trường đạo tạo về lĩnh lực đóng tàu như Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nha Trang, Đại học Đà Nẵng. Chương trình được định kỳ rà soát, cập nhật, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với sinh viên tốt nghiệp cũng như đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Người học khi tham gia chương trình được đào tạo không chỉ về kiến thực mà còn được rèn luyện cả về kỹ năng, thái độ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như một số yêu cầu quốc tế khác đối với năng lực của người lao động trong thế kỷ 21

Cơ hội việc làm và học tập sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi có thể làm việc với các vị trí sau:

• Nhân viên, cán bộ tại các Công ty tư vấn, thiết kế tàu;

• Kỹ thuật viên, nhân viên tại các cơ sở đóng tàu tại Việt Nam và nước ngoài;

• Đăng kiểm viên tại các tổ chức Đăng kiểm của Việt Nam và quốc tế;

• Nghiên cứu viên tại các Viện Nghiên cứu liên quan đến tàu thủy, giảng viên tại các Trường đại học;

• Nhân viên, cán bộ trong lĩnh vực cơ khí và công nghiệp hàng hải;

• Nhân viên, cán bộ tại các công ty khai thác và quản lý tàu.

 

Chi tiết bản mô tả chương trình đào tạo ngành Thiết kế tàu và Công trình ngoài khơi :