Chức năng nhiệm vụ

Khoa Đóng tàu chịu trách nhiệm đào tạo trình độ đại học chính quy các chuyên ngành:

- Thiết kế tàu và Công trình ngoài khơi

- Đóng tàu và Công trình ngoài khơi

Đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành:

- Kỹ thuật tàu thủy.

Ngoài ra ngành còn có một số các lĩnh vực khác:

- Nghiên cứu khoa học và sản xuất thử nghiệm.

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

- Thiết kế tàu thủy và công trình nổi.

- Thiết kế quy trình công nghệ trong đóng mới và sửa chữa tàu thủy, thiết bị máy móc tàu thủy.

- Tư vấn, thông tin, thẩm định, hỗ trợ trong các lĩnh vực công nghiệp tàu thủy và cơ khí.

- Hợp tác về đào tạo trong và ngoài nước.

- Bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất.