Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng An ninh cho sinh viên khóa 64 (Đợt 4: 13/05-01/06/2024)

Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng An ninh cho sinh viên khóa 64 (Đợt 4: 13/05-01/06/2024)

Nhà trường thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng an ninh đợt 4 cho sinh viên khóa 64:

1. Đối tượng học: SV khóa 64 của Khoa Điện-ĐT, Ngoại ngữ, Viện Đào tạo CLC và SV khóa trước đăng ký học ghép vào nhóm N04.

2. Thời gian học: từ 13/05-01/06/2024.

3. Địa điểm học:

- Lý thuyết tại nhà C1

- Thực hành: Tại Ký túc xá Quán Nam

 

Chi tiết danh sách xem tại:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_MDPGPAfUCSW4It_TWnb1TzBFDT1YL3N...