Thông báo thực tập tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu

Thông báo thực tập tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu

 

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu thông báo về việc tiếp nhận sinh viên thực tập tại Công ty năm 2024, cụ thể như sau

Quyền lợi sinh viên thực tập:

- Miễn chi phí thực tập

- Hỗ trợ ăn trưa 30.000 đồng/suất

- Có xe ô tô đưa đón sinh viên thực tập

- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập

Chi tiết xem tại công văn đính kèm!

Sinh viên liên hệ với cố vấn học tập nếu có nguyện vọng thực tập tại công ty.