KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 • Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa (16/04/2024)

  BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA (16/04/2024) Tham gia nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động học tập thú vị và bổ ích của Khoa Đóng tàu góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi, khám phá và tình yêu với ngành nghề cho các em sinh viên. Sáng ngày 16/04/2024, tại Khoa Đóng tàu - Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã diễn ra buổi...
 • Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và tài liệu tham khảo năm học 2022-2023 (16/06/2023)

  NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO NĂM HỌC 2022-2023 (16/06/2023) Nghiên cứu khoa học không chỉ là nhiệm vụ thường niên của cán bộ giảng viên Khoa Đóng tàu mà còn là một mục tiêu trọng tâm nhằm phát huy tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ và không ngừng cập nhật những vấn đề nghiên cứu mới. Sáng ngày 16/06/...
 • Hội thảo khoa học Khoa Đóng tàu (24/04/2023)

  HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA ĐÓNG TÀU (24/04/2023) Nghiên cứu khoa học không chỉ là nhiệm vụ thường niên của cán bộ giảng viên Khoa Đóng tàu mà còn là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội cho các giảng viên chia sẻ và trao đổi về những vấn đề nghiên cứu mới. Chiều ngày 24/04/2023, tại phòng 605 nhà A6,...
 • Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa (24/04/2023)

  BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA (24/04/2023) Tham gia nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động học tập thú vị và bổ ích của Khoa Đóng tàu góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi, khám phá và tình yêu với ngành nghề cho các em sinh viên. Sáng ngày 24/04/2022, tại Khoa Đóng tàu - trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã diễn ra buổi...
 • Khoa Đóng tàu tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và báo cáo khoa học cấp khoa năm học 2021-2022 (03/06/2022)

  Nghiên cứu khoa học không chỉ là nhiệm vụ thường niên của cán bộ giảng viên Khoa Đóng tàu mà còn là một mục tiêu trọng tâm nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, giữ vững và phát triển những thành quả mà ngành Công nghiệp tàu thủy đã đạt được. Sáng ngày 03/06/2022, tại phòng 605 nhà A6, Khoa Đóng tàu đã tổ chức nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu khoa học cấp...