18/11/2020 Khoa Đóng tàu tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa

Căn cứ kế hoạch năm học 2020 – 2021 và tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỉ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Ngày 18/11/2020, tại văn phòng khoa Đóng tàu P606/A6, trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Khoa Đóng tàu đã triển khai tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa.

Tới dự buổi Hội thảo Khoa học cấp Khoa có ThS. Lê Thị Hiền– Chuyên viên Phòng KHCN, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong Khoa.

PGS.TS. Đỗ Quang Khải – Trưởng Khoa phát biểu khai mạc Hội thảo cấp Khoa

Đợt hội thảo lần này Khoa Đóng tàu có 09 báo cáo chuyên đề với sự tham gia của hầu hết của tất cả các cán bộ giảng viên trong Khoa. Tại Buổi hội thảo, các nhà khoa học đã lần lượt lắng nghe các chủ nhiệm chuyên đề trình bày báo cáo của mình cũng như ý kiến của các ủy viên phản biện và tiến hành thảo luận sôi nổi để đưa ra những đóng góp xây dựng cho từng chuyên đề. Các nhà khoa học đánh giá các chuyên đề báo cáo có tính mới, hàm lượng khoa học cao, lập luận xác đáng và kết luận đáng tin cậy, đảm bảo yêu cầu của một chuyên đề báo cáo khoa học cấp Khoa. Các chuyên đề đã đạt kết quả tốt, thể hiện được tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng của các chủ nhiệm. Thành công của buổi Hội thảo có đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, giảng viên trong Khoa, đặc biệt là được sự quan tâm và theo dõi sát sao của Ban Giám hiệu Nhà trường cùng các Phòng ban trong Trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của Buổi Nghiệm thu và tên 09 báo cáo chuyên đề.

TS. Đỗ Quang Quận - Báo cáo kết quả luận án NCS

TS. Vũ Văn Tuyển - Xu hướng ngành công nghiệp đóng tàu đến năm 2030

Ths. Nguyễn Mạnh Chiến - Tính lực cản và tư thế của tàu cao tốc ở chế độ lướt bằng phương pháp CFD

Ths. Nguyễn Thị Hà Phương - Phương pháp thực nghiệm xác định hệ số hình dáng của tàu

TS. Lê Thanh Bình - Dao động hỗn loạn của hệ động lực và vấn đề ổn định của tàu thủy