Nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ “Xây dựng quy định về sơn vỏ phương tiện thủy nội địa thân thiện với môi trường”

Sáng ngày 19/12/2018, tại Phòng Hội thảo Quốc tế số 1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ do Ths. Trần Ánh Dương làm Chủ tịch, đã tiến hành đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ “Xây dựng quy định về sơn vỏ phương tiện thủy nội địa thân thiện với môi trường” do PGS.TS. Đỗ Quang Khải, Trưởng Khoa Đóng tàu làm chủ nhiệm.

Tại buổi nghiệm thu, Ths. Trần Ánh Dương – Vụ trưởng Vụ Môi trường đã thay mặt cơ quan thực hiện báo cáo với Hội đồng bối cảnh thực hiện nhiệm vụ. Chủ nhiệm nhiệm vụ - PGS.TS. Đỗ Quang Khải đã thay mặt nhóm thực hiện báo cáo về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi Nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ

 

Sau 02 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục tiêu đề ra, đó là: Phân tích, đánh giá các quy trình sơn hiện đang được áp dụng tại một số nhà máy đóng tàu: Cty đóng tàu Thái Bình Dương, Cty đóng tàu Z189, Cty đóng tàu Phà Rừng, Cty đóng tàu Hoàng Gia. Từ đó, đưa ra dự thảo quy trình sơn phương tiện thuỷ nội địa thân thiện với môi trường, áp dụng quy trình sơn thân thiện với môi trường vào sản phẩm thực tế tại nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương. Tiến hành phân tích mẫu, kết luận quy trình sơn đưa ra là hoàn toàn thân thiện với môi trường dựa vào các kết quả thử mẫu sau khi sơn.

Nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo đúng hợp đồng thực hiện. Trong đó, Báo cáo đánh giá từng hạng mục sản phẩm đã phản ánh trung thực, thể hiện rõ nét các nội dung chủ yếu sau: Nghiên cứu quy định về sơn phương tiện thuỷ thân thiện với môi trường, khảo sát các thành phần cấu tạo của sơn, các quy trình sơn tại các nhà máy đóng tàu, đưa ra quy định về sơn phương tiện thuỷ nội địa, quy trình về sơn phương tiện thuỷ nội địa, kết luận về kết quả thực hiện (có phân tích và kết quả mẫu bằng chứng) ở từng khía cạnh/tiêu chí thân thiện với môi trường.

Thay mặt các thành viên Hội đồng đánh giá, Ths. Trần Ánh Dương – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Đề tài đã hoàn thành các nội dung theo Thuyết minh nhiệm vụ đã được Bộ KH&CN phê duyệt, các kết quả của nhiệm vụ là đáng tin cậy và là tài liệu tham khảo có ý nghĩa đối với các nhà máy đóng tàu, các tổ chức đăng kiểm và các nhà nghiên cứu. Đồng thời, Chủ tịch hội đồng cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc phát triển quy định về sơn phương tiện thuỷ nội địa thân thiện với môi trường mà hiện nay ngành còn đang thiếu trên cơ sở đánh giá quy trình sơn tại các tổ chức sản xuất./.