Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển dụng từ công ty Doosan Vina Hải Phòng (DVH)

Công ty Doosan Vina Hải Phòng (DVH) hiện đang cần 05 tuyển kỹ sư cho phòng sản xuất với yêu cầu  và chi tiết công việc như trong file đính kèm. Đối tượng ứng viên mà Doosan nhắm đến là những kỹ sư tốt nghiệp các khoa kỹ thuật, cơ khí chế tạo từ các trường Đại học chính quy trong thành phố Hải Phòng. 

Đối tác