Skip to content Skip to navigation

30/11/2020 Khoa Đóng tàu nhắc lại thông báo mở các lớp học phụ đạo miễn phí cho sinh viên

KHOA ĐÓNG TÀU NHẮC LẠI THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HỌC PHỤ ĐẠO MIỄN PHÍ CHO SINH VIÊN

Mục đích: Nhằm mục tiêu phụ đạo cho sinh viên của Khoa

1) Nâng cao kỹ năng đọc, hiểu và xây dựng đạt tiêu chuẩn hiện hành các loại bản vẽ thuộc hồ sơ thiết kế kỹ thuật tàu thủy và công trình nổi (CTN)

2) Thiết lập bản vẽ biểu diễn hình dáng tàu dạng 2D bằng phần mềm AUTOCAD đạt tiêu chuẩn hiện hành

3) Thiết lập bản vẽ Bố trí chung và kiến trúc tàu thủy và CTN

4) Thiết lập bản vẽ Kết cấu cơ bản và kết cấu chi tiết của thân tàu và CTN

5) Thiết lập bản vẽ công nghệ  đóng mới tàu thủy và CTN

6) Thiết lập bản vẽ kết cấu bánh lái tàu thủy

7) Thiết lập bản vẽ kết cấu chong chóng tàu thủy

8) Thiết lập bản vẽ của một số thiết bị khác như cần cẩu trên tàu, thiết bị  chằng buộc tàu; thiết bị đóng-mở nắp miệng hầm hàng tàu thủy, ...


Đối  tượng:

Dành cho tất cả các bạn sinh viên khoa Đóng tàu không phân biệt trình độ (từ năm đầu tiên đến năm cuối) miễn các bạn có nhu cầu  và có ước muốn trở thành kỹ sư thiết kế và kỹ sư đóng tàu giỏi trong tương lai.

Điều kiện tham gia lớp học online:

1) Là sinh viên khoa Đóng tàu không phân biệt khóa học

2) Phải có một tài khoản mang tên miền “vimaru.edu.vn”

 

Địa chỉ liên hệ:

PGS.TS. Lê Hồng Bang. SĐT: 0912002111 - Email: banglh.dt@vimaru.edu.vn

Hoặc: PGS.TS. Trần Ngọc Tú, Phó trưởng Khoa Đóng tàu. SĐT: 0963332317 - Email: tutn.dt@vimaru.edu.vn

Đối tác