Ngày hội việc làm lần 2 năm 2024 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2023-2024, sáng 08/6, tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam kết hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tổ chức khai mạc Ngày hội việc làm lần 2 năm 2024.

Sự kiện là hoạt động thường niên nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên cuối khoá, sinh viên mới tốt nghiệp nhanh chóng tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo, tìm hiểu về thị trường lao động về các doanh nghiệp và các vị trí tuyển dụng tham gia phỏng vấn, ứng tuyển trực tiếp vào các vị trí việc làm phù hợp. Bên cạnh đó, còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và có cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Chi tiết xem tại đường link: https://vimaru.edu.vn/tin-tuc/ngay-hoi-viec-lam-lan-2-nam-2024-tai-truon...