Thông báo tham dự hội thảo khoa học "Ứng dụng phần mềm Ansys trong kỹ thuật"

Thông báo tham dự hội thảo khoa học "Ứng dụng phần mềm Ansys trong kỹ thuật"

Thời gian: 14.00 ngày 23/05/2024

Địa điểm: Phòng 3.1, tầng 3 Nhà A1, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Trân trọng kính mời: các giảng viên và sinh viên quan tâm.