Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển dụng từ công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế - LOYALSHIP

Các em sinh viên có nhu cầu tuyển dụng liên hệ trực tiếp với công ty hoặc lên Văn phòng Khoa Đóng tàu, phòng 603, nhà A6, Số đt: 0225 3735 575 để đăng ký.

Đối tác