Skip to content Skip to navigation

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm học 2017-20118

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2017 -2018:Các em sinh viên đã tốt nghiệp có nhu cầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp lên văn phòng Khoa để đăng ký.

Đối tác